ตราสัญลักษ์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
ตราสัญญาลักษ์มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้ง 2 แบบ ถูกต้องตาม ราชกิจจานุเบกษา

 

ตรามหาวิทยาลัยบูรพารูปแบบต่างๆ
ไทย-อังกฤษ สีทองพื้นเทา
ไทย-บาลีสีทองพื้นเทา
ไทย-อังกฤษ สีทองพื้นเทาแรเงา
ไทย-บาลี สีทองพื้นเทาแรเงา
ไทย-อังกฤษ สีทองมีเงา
ไทย-บาลี สีทองมีเงา
ไทย-บาลี ความเข้ม5%
ไทย-บาลี ความเข้ม10%
ไทย-บาลี ความเข้ม20%
ไทย-อังกฤษ ความเข้ม5%
ไทย-อังกฤษ ความเข้ม10%
ไทย-อังกฤษ ความเข้ม20%