เวปไซด์ PHOTO ALBUM of BURAPHA UNIVERSITY ได้รวบรวมรูปภาพ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีความละเอียดสูง จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อประโยชน์ต่อการ Download นำไปใช้งานสิ่งพิมพ์และผลิตสื่อฯ
วิธีการใช้งาน เพียงวาง Mouse บนภาพที่ต้องการ คลิ๊กขวาเลือกคำสั่ง Save Target As..เท่านี้ และสำหรับท่านที่ต้องการภาพเพิ่มเติมในหัวข้ออื่นๆ ติดต่อ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ม.บูรพา เราจะนำความต้องการของท่าน มาเป็นข้อมูล ในการจัดทำ และเพิ่มเติมภาพในครั้งต่อๆไป